I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů je Veronika Javůrková, IČO: 88271773 , se sídlem Tesaříkova 1024/9, Praha.
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 737 852 849.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikovatelné fyzické osobě.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty, a to zejména na základě plnění jednotlivých objednávek. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a také údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení jednotlivých objednávek a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů uzavřených mezi kupujícími a prodávajícím. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa + kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít anebo ji ze strany správce plnit.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícími a prodávajícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou především osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb.

VI. Práva kupujícího

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má každý kupující právo na:
  • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • výmaz osobních údajů dle č. 17 GDPR
  • vnesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to buď písemně na adresu nebo elektronicky na e-mail správce.
 2. Kupující mají dále právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno jejich právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že tyto v celém rozsahu přijímá.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, kdy změnu uveřejní na svých internetových stránkách a novou verzi zašle také kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 19. 4. 2022.

Akční nabídky

Akce

 

Královské balíčky https://kralovskapece.cz/e-shop/kralovske-balicky